Co to znaczy PRZEPRACOWAĆ?

Przepracować to znaczy odrobić lekcję doświadczenia. Przepracować to znaczy odrobić lekcję doświadczenia. Przepracowanie to jest przejście wszystkich faz emocji potrzebnych aby włączyć doświadczenie w świadomość, tzn. nadać temu sens. Inaczej – odrobić lekcję doświadczenia. Następuje spotkanie doświadczenia z różnymi emocjami. Każde doświadczenie kryzysowe czy traumatyczne wiąże się z potrzebą przeżycia określonego pakietu emocji, który zawiera […]